Na těchto stránkách si můžete prohlédnout mou tvorbu z let 2006 až 2009. Obrazy nejsou na prodej.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
Albert Einstein
All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.
Pablo Picasso
Imagination is more important than knowledge.
Albert Einstein
Naše hlava je kulatá, aby myšlení mohlo měnit směr. Kreativita znamená vidět to, co vidí ostatní, ale něco jiného si u toho myslet.
Francis Picabia